0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Vlastný mix

Viac pohľadov

13,99 €

Vlastný mix

Rýchly prehľad

Namiešajte si vlastné kvapky, jednoducho si vyberte max 7 rôznych kvetových esencií. Nesprávne zvolená esencia nie je telom energeticky prijatá a preto nemôže spôsobiť žiadne škody.

Pri výbere esencií sa skúste zamyslieť ako sa momentálne cítite, čo Vám prebieha hlavou, aký typ osobnosti ste. Mali by ste ingorovať akékoľvek fyzické symptómi pretože tie niesu relevatné pri liečbe s Bachovými kvetovými esenciami.

V prípade, že si neviete poradiť sami objednajte si osobnú konzultáciu s registrovaným odborníkom Bachového Centra.

Zvoľte si 1-7 z 38 kariet

13,99 €
13,99 €

Detaily

Zoznam esencií

Bach therapy box essence

Repík pravý (Agrimony)

“Skrývanie problémov za úsmev”

Vhodný pre ľudí, ktorí svoj vnútorný nepokoj a starosti skrývajú za zdanlivo veselou náladou a bezstarostnosťou, je pre nich nemožné či veľmi ťažké zdieľať svoje problémy, konfrontovať sa s nimi, pretvarujú sa voči svojmu okoliu i voči sebe samému. Ľudia typu Agrimony môžu mať tiež sklony potláčať svoje problémy a starosti silnou konzumáciou alkoholu, drog, tabletiek alebo nadmerným jedlom.

Agrimony

Topoľ osikový (Aspen)

“Strachy a obavy z neznámych príčin”

Vhodný pre ľudí, ktorí bez určitého dôvodu prepadajú náhlym strachom a obavám a ktorí sú preto všeobecne nervózni a úzkostliví. Osikový strach nadobúda formu obavy, ťaživej predtuchy, nedobrého tušenia alebo hrôzy bez zjavnej príčiny. Patrí sem strach z neznámych vecí, záchvaty paniky alebo úzkosti, zlé predtuchy a nevysvetliteľné obavy, preľudy, precitlivenosť, stres.

Aspen

Buk lesný (Beech)

“Kritika a netolerantnosť voči ostatným”

Pomáha ľuďom, ktorí neustále kritizujú, nemajú žiadne porozumenie k nedostatkom iných, nechcú robiť žiadne ústupky. To dobré na iných ľuďoch vnímajú len veľmi ťažko. Tým u nich vzniká silný pocit vlastnej prevahy, posudzovanie a arogantné jednanie. Podráždene reagujú i na zmätenosť či iné správanie iných ľudí. Sú presvedčení, že majú vždy pravdu a všetci ostatní sa mýlia.

Beech

Zemežlč menšia (Centaury)

“Slabá vôľa a ovplyvnitelnost”

Dodá silu tím, ktorí nedokážu trvať na svojom. Sú vždy veľmi láskaví a ochotní, vždy túžia pomôcť alebo poslúžiť. Ťažko hovoria „nie“, pretože nechcú nikoho sklamať. Nechávajú sa často využívať alebo si rozkazovať od druhých. Obvykle pripadajú iným ľuďom nesmelí, plachí a tichí, s malou silou vôle. To môže viesť až tak ďaleko, že pokorne nesú vôľu iných, i keď k tomu nie je žiadny pravý dôvod. I keď sú sami nespokojný, potlačia radšej svoje vlastné prianie alebo i povolanie, než aby riskovali konfrontáciu.

Centaury

Rožec (Cerato)

“Hľadanie rady a potvrdzovanie u ostatných”

Určený pre tých, ktorí znevažujú svoj vlastní úsudok a často žiadajú iných o radu, aby sa uistili a utvrdili v tom, že je ich rozhodnutie správne. Cerato je určený pre tých čo sa príliš držia myšlienok a nápadov tých, u ktorých hľadajú radu, pretože výsledkom môže byť nesprávna cesta. Títo ľudia strácajú veľa času v dileme, že môžu premárniť veľa príležitostí. Je vhodný tiež pre ľudí s chýbajúcou intuíciou, často pochybujúcich, ľahko ovplyvniteľných, pri závislosti na mienke autorít, rodičov apod.

Cerato

Slivka čerešňoplodá (Cherry plum)

“Strach zo straty kontroly”

Vhodná pre tých vo veľkom zúfalstve, nervovom vyčerpaní, neschopnosti ovládať sa, veľkom strachu, že by sa mohlo niečo strašného stať, pocite slabosti a bezmocnosti, strachu, že stratím rozum, nekontrolovateľné výbuchy hnevu a zlosti, neustále vnútorné napätie, strach pred vnútorným uvoľnením a zo straty sebakontroly, hystéria, potlačované pocity a náhla silná agresivita, úmysly na samovraždu, veľký vnútorný tlak, potlačené emócie, ktoré môžu viesť k nočnému pomočovaniu, okusovaniu nechtov a škrípaniu zubov, svalovým kŕčom apod.

Cherry plum

Pagaštan konský (Chestnut bud)

“Neschopnosť poučiť sa z chýb”

Vhodný pre ľudí, ktorí sa nevedia poučit zo skúsenosti, bez čoho pokrok v živote nie je možný. Opakujú rovnaké chyby, napríklad vyhľadávajú znova a znova nesprávnych partnerov alebo pokračujú v nevhodnom zamestnaní. Namiesto toho, aby chyby spracovali a poučili sa z nich, snažia sa na zlé skúsenosti jednoducho zabudnúť. Preto nemajú ani žiadne základy, na základe ktorých by robili budúce rozhodnutia. Je možné, že sa u nich vyskytujú aj opakujúce sa choroby. Dá sa teda povedať, že chodia akoby v kruhu a nie sú schopný z neho vykročiť a posunúť sa ďalej.

Chestnut bud

Čakanka obyčajná (Chicory)

“Privlastňovanie, prehnaná ochrana”

Pre tých, ktorí vo veľkej miere ovládajú a svojimi starosťami egocentricky manipulujú. Vyznačujú sa silnou vôľou a od ostatných očakávajú, že sa podriadia ich vlastným hodnotám, čo sa môže prejaviť v kritike, zasahovaní, výčitkách a námietkach. To sa stáva, keď očakávajú zodpovedajúcu protislužbu. Osamelosť považujú za nepríjemnú. Neustálu pozornosť a neustálu službu považujú za samozrejmosť: typickými sú majetnícky dominujúci otcovia alebo matky, ktorí držia „na uzde“ už svoje dospelé deti. Aj keď sú vnútorne silní, môže u nich dôjsť k sebaľútosti a ľahko u nich vzniká pocit urazenosti.

Chicory

Plamienok plotný (Clematis)

“Zasnenosť, nezáujem o prítomnosť”

Vhodný pre ľudí, ktorí si žijú vo svojom vlastnom svete, nemajú záujem o realitu a len ťažko žijú v prítomnosti. Títo ľudia nie sú v skutočnosti šťastní a túžia po lepších časoch, ale nie sú aktívni, aby ich uskutočnili. Ich spätná pamäť im nedovoľuje venovať sa detailom. Majú sklony k nedostatku vitality a energie. Budia dojem duševnej neprítomnosti. Nedostatočná koncentrácia a duševná neprítomnosť môžu viesť k častým nehodám.

Clematis

Jabloň planá (Crab apple)

“Pocity menejcennosti, pocit nečistoty”

Je „čistiaci prostriedok“ pre dušu a odporúča sa ľuďom, ktorí cítia vnútorný alebo vonkajší pocit nečistoty. Môže však ísť o premrštený zmysel pre čistotu a poriadok alebo o nutkavú fixáciu na hygienu a maličkosti. Crab Apple je skvelým pomocníkom u ľudí, ktorí sa cítia trápne za nepríjemné telesné symptómy a vačšinou maju nízke sebavedomie.

Crab apple

Brest štíhly (Elm)

“Preťaženosť zodpovednosťou”

Vhodný pre ľudí, ktorí sa cítia preťažení úlohami a vlastnou zodpovednosťou. Inak schopní a spoľahliví, zrazu strácajú dôveru vo vlastné schopnosti a cítia sa porazení. Mnohokrát práve k tejto skupine ľudí patrí úspešný manažér, pracujú vo vedúcej funkcii, v ktorej sú zodpovední aj za úspech ostatných, napríklad lekári, učitelia, terapeuti, manažéri. Elm je vhodný v situáciách, keď títo schopní ľudia zrazu cítia, že nestačia na svoje úlohy, zodpovednosť, denný život. Často je to však spôsobené tým, že si naberú príliš mnoho práce bez toho, aby pri tom dbali na vlastné zdravie. Nakoniec sa dostavuje depresívne rozpoloženie a pocit vyčerpania prepojený s dočasnými pochybnosťami o svojej sebaúcte. Samotná krátkodobá pochybnosť o svojich vlastných schopnostiach vedie k pocitu slabosti a neschopnosti.

Elm

Horček horký (Gentian)

“Skleslosť, porazenosť”

pre ľudí s pocitmi skleslosti, ktorá vznikne v dôsledku sklamania: napr. neúspechu pri skúškach, v konkurze, strata zamestnania, nezdary, ktoré v človeku vyvolávajú pocit skľúčenosti, sklamania, nedostatku odvahy, pochybnostiach o sebe, nadpriemernom intelekte, nedostatku výdrže, nepriazni osudu, nedostatku sebadôvery, pesimizmu, skepsi, cynizmu.

Gentian

Útesovec európsky (Gorse)

“Beznádej, zúfalstvo”

Vhodný pri extrémnej beznádeji a zúfalstve, keď človek rezignuje a vzdáva boj. Postihnutí môžu trpieť pocitom, že všetko je beznádejné, bezvýchodiskové a neexistuje už žiadna nádej na riešenie problému. Je možné, že toto presvedčenie vychádza aj z toho, že ich choroba je dedičná a preto nevyliečiteľná. Veria, že sú tak odsúdení k bolesti a utrpeniu a neskúšajú robiť nič, aby sa ich stav zlepšil.

Gorse

Vres obyčajný (Heather)

“Sústredenie sa na seba, urozprávanosť“

Pre ľudí, ktorí si zo svojej životnej situácie alebo choroby vytvorili právo, že nie sú schopní sa zaoberať medziľudskými vzťahmi. Ich extrémna potreba byť stále v strede pozornosti ubíja ostatných. Preháňajú svoje symptómy a z maličkostí robia extrémne veci. Nutkanie hovoriť vedie k tomu, že potrebujú publikom, ktorému objasňujú do detailu všetko, bez toho, aby iných pustili k slovu. Majú sklon hovoriť rýchlo, blízko poslucháčovej tváre. Títo ľudia nechcú byť sami, ale nechápu, že iní ľudia sa im radšej vyhýbajú. Prakticky totiž „vysávajú“ ich vitalitu a nevenujú sa žiadnym problémom iných.

Heather

Cezmína ostrolistá (Holly)

“Závisť, žiarlivosť, pocity nenávisti“

Pre ľudí, ktorí sú žiarliví, bezcitní, plní závisti a niekedy môžu byť až nahnevaní. Často vnútorne trpia bez skutočných príčin. Je pre nich ťažké otvoriť svoje srdce láske. Ich negatívny postoj pramení zo závisti, nenávisti a žiarlivosti. Bolesť však u nich môže vznikať z vnútornej neistoty a vedie ich k tomu, že mnoho vecí prežívajú negatívne a reagujú agresívne. Neschopnosť otvoriť sa láske je u nich kombinovaná so všeobecným pocitom hnevu na ostatných ľudí. Podľa toho o akú osobnosť ide, tieto pocity sa môžu alebo nemusia prejavovať navonok.

Holly

Zemolez kozí (Honeysuckle)

“Odpútať sa od minulosti“

Vhodný pre ľudí, ktorí silne lipnú na svojich spomienkach z minulosti. Títo ľudia majú sklon žiť v minulosti, v túžbe po domove – predovšetkým po deťoch. Navzdory ľútosti a žiaľu, nie sú schopní zmeniť súčasné okolnosti a svoj pohľad orientujú len na minulosť. Môžu byť pripútaní k strate milovaného človeka, k lepším dňom v minulosti alebo nemôžu prekonať nejakú udalosť. Ťažko prekonávajú úmrtie a v rozhovore sa neustále obracajú do minulosti.

Honeysuckle

Hrab obyčajný (Hornbeam)

“Pocit pondelkového rána“

Vhodný pre ľudí pri pocite prepracovanosti, pri pocite „lenivosti“ alebo chýbajúcich zmenách v živote, ako aj pri príprave na skúšku. Nedostatok entuziazmu môže niekedy viesť aj k odkladaniu dôležitých vecí. Spánok im neprináša žiadne zotavenie a pri zotavovaní z chorôb pochybujú o sile sa uzdraviť. Pripomína známe „pocity v pondelok ráno“ no ako náhle sa pustíte do práce a robíte svoju obvyklú činnosť, pocity zmiznú.

Hornbeam

Netýkavka žliazkatá (Impatience)

“Netrpezlivosť“

Vhodná pre ľudí, ktorí sú ľahko podráždení. Sú netrpezliví a všetko chcú okamžite vyjadriť. Pri rozprávaní a myšlienkových pochodoch behom dňa nasadzujú rýchle tempo. Ich vlastná kompetencia a výkonnosť vedie k tomu, že sú frustrovaní a podráždení pomalšími kolegami, a preto uprednostňujú individuálnu prácu. Sú nezávislí a nenávidia stratu času, často dokončujú vety partnerov, s ktorými sa rozprávajú. Môže u nich dochádzať k výbuchu temperamentu, ktorý ale rýchlo odznie. V chorobe sú nepokojnými a podráždenými pacientmi. Často sú nervózni a nepokojní. Ich unáhlenosť môže viesť aj k nehodám.

Impatience

Smrekovec opadavý (Larch)

“Nedostatok sebadôvery“

Určený pre ľudí, ktorí majú málo sebavedomia, a tak sa zo strachu ani nepokúšajú čokoľvek uskutočniť. Dominuje u nich pocit menejcennosti, aj keď majú určité schopnosti. Svoje schopnosti ale popierajú,boja sa nezdaru a zlyhania.

Larch

Čarodejka škvrnitá (Mimulus)

“Strach zo známych veci“

Pomáha ľuďom, ktorí trpia konkrétnym strachom a fóbiami. Môže to byť strach z chorôb, smrti, nehôd, bolesti, tmy, zimy, chudoby, iných ľudí, určitých zvierat (napr. pavúkov), z rozprávania na verejnosti, straty priateľov alebo pracovného miesta, návštevy zubára. Mimulus je vhodná pre ľudí, ktorých strach je úplne určitý. Títo ľuda sú hanbliví, uzatvorení do seba, v prítomnosti iných ľudí môžu byť zamĺknutí. K ich problémom môže patriť koktanie, červenanie, nervózny smiech atď...

Mimulus

Horčica roľná (Mustard)

“Zúfalstvo bez konkrétnej príčiny“

Pomáha pri depresii a stavoch hlbokého smútku, ktoré sa objavia znenazdajky, bez viditeľného dôvodu a rovnako tak neočakávane zmiznú. Objaví sa ako studená tmavá hmla, ktorá všetko zahalí,dusí a ničí normálnu radosť. Zádumčivosť a melanchólia ovládnu celú osobnosť, duševný život človeka a nie je možné ju striasť.

Mustard

Dub mohutný (Oak)

“Bojuje ďalej aj cez vyčerpanost“

Vhodný pre ľudí, ktorí sú za normálnych okolností silní, statoční a spoľahliví, ktorých však vnútorná sila opúšťa a nastupuje vyčerpanie. Pracujú však ďalej a ignorujú vyčerpanie. Sú hnaní vlastným zmyslom pre povinnosť pomáhať iným ľuďom. Sú spoľahliví, vedomí si povinností, trpezliví a drú sa bez toho, aby si dopriali odpočinok. Pracujú aj pri plnom vyčerpaní tvrdohlavo ďalej.

Oak

Oliva európska (Olive)

“Nedostatok energie“

Vhodná pre ľudí, ktorí sú telesne aj duševne vyhoretí a ktorí sú dlhodobo vyčerpaní osobnými problémami, intenzívnym štúdiom, prácou, dlhou chorobou, dlhou starostlivosťou o iného človeka. Oliva je obzvlášť nutná v období rekonvalescencie.

Olive

Borovica lesná (Pine)

“Výčitky, pocity viny“

Vhodná pre ľudí, ktorí majú silné pocity viny a robia si výčitky. Vinia sa za chyby ostatných a často vlastne za všetky veci, ktoré nejdú správne a dobre. Ovláda ich pocit bezcennosti a nedôstojnosti. Ich pocit viny a hanby sa netýka skutočného pochybenia. Vzbudzujú zdanie pokory, stále sa za všetko ospravedlňujú, aj choroba je dôvodom na ospravedlnenie. Mnohokrát majú pocit, že si chorobu alebo bolesť zaslúžia.

Pine

Pagaštan pleťový (Red chestnut)

“Prehnaný strach o iných“

Pre ľudí, ktorí majú prehnaný strach o iných, obzvlášť o rodinu a blízkych priateľov. Obávajú sa, že ich milovanému sa stane to najhoršie, že menšie problémy môžu viesť k vážnej chorobe, že si dieťa pri hre ublíži alebo, že cestou na dovolenku spadne lietadlo. K tomu sa pridáva nervozita a starosť o problémy iných ľudí. Patrí sem aj negatívne očakávanie, „môže sa stať niečo zlé“, ovplyvňuje obetovanie sa pre druhých. Neprimeraný strach o nenarodené dieťa.

Red chestnut

Devätorník peniažtekovitý (Rock rose)

“Upokojenie v kríze“

Vhodný v prípadoch hlbokých otrasov, spôsobených napríklad nehodou, v ktorých je človek jej priamym účastníkom, svedkom alebo tesne unikne podobnej udalosti. V akútnych prípadoch, akými sú prírodné katastrofy, náhla choroba alebo prepadnutie, prevláda u človeka pocit bezmocnosti a ochromenia hrôzou. Tento stav trvá pomerne krátku dobu a vzťahuje sa ku konkrétnej krízovej situácii. Podobný stav zdesenia sa objavuje aj u nočných môr (vid tiež Aspen a Krízová esencia).

Rock rose

Voda pramenitá (Rock water)

“Nepružnosť, sebazaprenie“

Je vhodná pre ľudí, ktorí sú nepružní, kladú na seba veľké požiadavky a potláčajú vlastné vitálne potreby. Ľudia s touto povahou sú na seba tak prísni, že dokážu žiť podľa tvrdého režimu a pevných noriem. Môžu byť veľmi nábožensky založení alebo riadiť svoj život podľa iných vysokých ideálov. V snahe ich dosiahnuť sa uberajú presne vytýčenou cestou a za každé vybočenie sa prísne trestajú. Ich myslenie ovládajú utkvelé a dogmatické myšlienky týkajúce sa náboženstva, výživy, morálky a politiky. Vo všetkom, čo robia dbajú na dokonalosť. Nemajú radi lajdáckosť a lenivosť. Nedostatky iných však nekritizujú otvorene, ale hrajú sa na mučeníkov, ukazujú svoj nesúhlas tak, že slúži druhým ako nasledovaniahodný príklad. Sú upätý a pyšní na svoj strohý životný štýl. Nikdy by tento kvet nepotrebovali, keby sa ich normy nestali tak krutými a neoblomnými, že si nimi odopierajú aj tú najmenšiu radosť zo života. Nie sú vnútorne šťastní, obetujú sa, potláčajú svoje túžby, priania, potreby a cítia sa sebou sklamaní, ak sa ich vysoké ideály nenaplňujú.

Rock water

Sklerant ročný (Scleranthus)

“Neistota, nerozhodnosť“

Vhodný pre ľudí trpiacich nerozhodnosťou. Ťažko sa rozhodujú medzi dvoma vecami, či už v každodennom živote alebo v dôležitých situáciách. Chýba im vnútorná vyrovnanosť a rovnováha. Ich roztržitá myseľ a nerozhodnosť vedú k tomu, že v rozhovoroch znenazdajky skáču z jednej témy na druhú. Ich nálada je premenlivá a kolíše medzi extrémami. Od radosti preskočia k smútku, od energie k apatii, od optimizmu k pesimizmu, od úsmevu k plaču. Ak títo ľudia neprehliadnu prevládajúci neistotu, môže tento kolísavý pohľad na veci viesť k nespoľahlivosti, plytvaniu časom a k premeškanej šanci. Väčšinou sa nezverujú so svojimi ťažkosťami iným ľuďom.

Scleranthus

Bledavka okolíkatá (Star of Bethlehem)

“Regenerácia po traumatickom zážitku“

Vhodná pri duševnej alebo fyzickej traume, ktorá vzniká následkom nehôd, nepríjemnej zprávy, úmrtia, náhleho sklamania alebo šokom.

Star of Bethlehem

Gaštan jedlý (Sweet chestnut)

“Extrémne vnútorne útrapy“

Vhodný pre ľudí, ktorí trpia extrémnymi vnútornými útrapami, beznádejou, často majú pocit, že dosiahli hranicu znesiteľnosti. Môže sa prejaviť hlbokým smútkom, ktorým sa cítia trpitelia úplne zničení. Skľúčenosť sprevádzajú pocity osamelosti a izolácie, zatiaľ čo budúcnosť sa javí ako tmavá a úplne beznádejná. Pomáha aj pri pocitoch vznikajúcich krátko po nervovom zrútení. U ľudí môže prevládať pocit, že ich opustil Boh aj svet. Sweet Chestnut je na mučivú duševnú úzkosť, pocit úplného zúfalstva, pocitu, že nie je svetla (východiska) na konci. Tým čo majú také stavy sa zdá, že v živote im už nič nezostáva a sú takí smutní, zlomení a zúbožení, že si môžu privodiť fyzické ťažkosti. Sweet Chestnut pomáha vyjsť z beznádeje a vracia vieru a nádej. Horizont sa začína rozjasňovať, do ich života sa vracia nádej a ich trápenie sa končí. Tento stav môže byť následkom úmrtia alebo dlhého a ťažkého životného obdobia, ktoré bolo znášané statočne a bez nariekania.

Sweet chestnut

Železník lekársky (Vervain)

“Priveľké nadšenie“

Vhodný pre ľudí, ktorí majú fixné princípy a predstavy, ktoré sú podľa ich vnútorného presvedčenia absolútne správne a ktoré zriedkakedy menia. Ich neústupné odhodlanie môže viesť k preťaženiu a k silnému vnútornému napätiu až kŕčovitému stiahnutiu. Ich prehnaná snaha aj v nepatrnej činnosti ich často vedie až za hranice vlastných síl. Duševne predbiehajú udalosti, berú si na seba mnoho práce a snažia sa naraz vyriešiť veľa úloh. Títo ľudia majú silnú vôľu a reprezentujú neoblomný názor. Často majú silný zmysel pre spravodlivosť a sú obzvlášť ostražití voči nespravodlivosti. Ich silná duševná aktivita ako aj neschopnosť a neochota odpočívať vedie často k nespavosti.

Vervain

Vinič hroznorodý (Vine)

“Silná dominancia“

Pre ľudí sebavedomých, vplyvných, vhodný pre vodcov a vládcov. Dokonalo poznajú svoje zámery a bez rozpakov rozhodujú a berú zodpovednosť za seba aj za druhých. Pre tých, ktorí chcú dominovať. Sú ctižiadostiví a majú často obrovské schopnosti alebo sú veľmi nadaní, ale tieto nepochybne existujúce schopnosti využívajú k dominancii a komandovaniu ostatných. Veria, že všetko vedia lepšie a ostatných ľudí zhadzujú. Aj keď sa nesnažia ostatných ľudí premeniť, nedbajú na ich priania a názory. Vyžadujú a očakávajú absolútnu poslušnosť. Môžu byt agresívni, pyšní a zároveň veľmi túžia po moci. V extrémnych prípadoch sa prejavujú tvrdí, krutí a v absolútnej miere aj bezcitní.

Vine

Orech kráľovský (Walnut)

“Nový začiatok“

Vhodný pre ľudí, ktorí sa len ťažko prispôsobujú zmenám. Je to kvet pre obdobie veľkých životných zmien – uzatvorenie manželstva, rozvodu, zmeny bydliska až po také obdobie vývoja ako sú prvé zuby, puberta, menopauza, môžu pomôcť pred pôrodom, pri zmenách v dobe menštruačného cyklu, pri zmene zamestnania. Kvet tiež pomáha držať sa zvolenej životnej dráhy, chráni nás pred názormi a vplyvom iných, ktorí nás môžu zviesť z cesty, pred rušivými vplyvmi prostredia, ktoré môže narušiť náš pokoj a zosmiešňovať naše myšlienky a spôsobiť tak stratu orientácie na ceste k pravému cieľu. Ľudia, čo potrebujú tento kvet sú často veľmi citliví a ľahko sa dajú znepokojiť takými vplyvmi.

Walnut

Perutník močiarny (Water violet)

“Hrdosť, pocit nadradenosti“

Pre ľudí, ktorí sú považovaní za inteligentných, pokojných a schopných. Ako mierni, vážení ľudia sú často žiadaní o radu, ale nikdy nevnucujú ostatným svoje názory a priania. Sú vzdelaní, vedia o svojich vlastných schopnostiach a majú pocit nadradenosti. V extrémnych prípadoch to môže viesť až k dištancovaniu sa, čím vytvárajú dojem pyšného, pohŕdavého človeka, povýšeného nad ostatných. Pri stavoch únavy a vyčerpanosti majú sklony stiahnuť sa do seba, takže ich chovanie môže pôsobiť chladne a nespoločensky.

Water violet

Pagaštan konský biely (White chestnut)

“Nechcené myšlienky“

Pomáha ľuďom s ťaživými, nepokojnými myšlienkami, ktoré im stále víria hlavou. Negatívne udalosti alebo výmeny názorov nemôžu spracovať, takže ich v mysli neustále znovu prežívajú. Neodbytné, nechcené myšlienky, vnútorné diskusie a rozhovory sa prehrávajú dookola ako zaseknutá gramofónová platňa, spôsobujú vnútorný nepokoj. Behom dňa je ťažké sa na niečo koncentrovať a v noci je ťažké naladiť sa na spánok.

White chestnut

Stoklas konáristý (Wild oat)

“Neistota ohladom správneho životného poslania“

Dôležitý pre ľudí, ktorí sa dostali vo svojom živote na križovatku a nie je im celkom jasné, ktorým smerom sa vydať. Cítia, že doposiaľ nenašli vo svojom živote pevné miesto a sú nespokojní. I keď sú ctižiadostiví a vybavení nespočetným talentom a schopnosťami, plytvajú tím kvôli nedostatku jasných predstáv o svojom cieli. Vyskúšajú i niekoľko zamestnaní, sú ale rýchlo znudení, vecami znechutení a nechajú sa radšej poháňať. Zároveň sú si vedomí, že im život uteká a dostavuje sa preto u nich pocit frustrácie a nespokojnosti. Wild Oat pomáha i pri dôležitom rozhodovaní, ako napríklad pri voľbe povolania.

Wild oat

Ruža šípová (Wild rose)

“Rezignácia, apatia“

Vhodná pre ľudí, ktorí rezignovali v svojej životnej situácii. Tým môže byť choroba, monotónny spôsob života alebo nevhodné zamestnanie. Títo ľudia sa nesťažujú, sú apatickí, nechcú sa znovu uzdraviť,zmeniť zamestnanie alebo sa tešiť z jednoduchých vecí života. Aj keď sú ich životné pomery neuspokojivé, nenachádzajú skutočný pocit nešťastia. Nevynakladajú žiadne úsilie, aby okolnosti zmenili. Tým robia títo ľudia na ostatných nudný a neradostný dojem, že nie sú schopní využiť svoj potenciál.

Wild rose

Vŕba biela (Willow)

“Zatrpknutosť“

Pomáha ľuďom, ktorí prežívajú nespokojnosť a hnev, sebaľútosť a zatrpknutosť. Willov pomáha pocity hnevu a mrzutosti neutralizovať, aby človek znovu získal humor a zmysel pre odhad vecí. Pomáha pri pocite, že život človeka o niečo ukrátil, že je bezbrannou obeťou, že si zaslúži lepšie zaobchádzanie. Ľudia, ktorí sa v tomto negatívnom postoji nachádzajú, závidia druhým šťastie, zdravie, radosť alebo úspech. To sa môže prejaviť na ich zlej nálade, prchkosti a zatrpknutom postoji. Majú sklony k tomu, vidieť sa ako obeť. Neustála zloba oslabuje ich celkovú vitalitu a môže všeobecne viesť k zhoršeniu zdravia.

Willow

Krízové kvapky (Rescue Remedy)

Krízova kombinácia Rescue Remedy je ľuďom najviac známa. Bola navrhnutá Dr Bachom a pomáha zmierňovať okamžité následky náhlych kríz, naliehavých situácií, nervových šokov a záchvatov, duševnú otupenosť. Je to prvá pomoc pri traumatizujúcich situáciách každodenného života, napr. cestovanie lietadlom, návšteva zubára, skúška, pohovor, tréma a pod.

Používa sa kedykoľvek, keď sa potrebujete upokojiť napr. po výmene názorov, hádke, pred skúškou alebo pohovorom do zamestnania, pri akútnych bolestiach, pôrode, pred operáciou, pri nehode, zranení, šoku, zlej správe a všetkých ďalších krízových situáciách.

Rescue Remedy je zložená z piatich esencií: Star of Bethlehem na šok, Clematis na mdloby, Impatiens na rozrušenie, Rock Rose v prípadoch hlbokých otrasov a Cherry Plum pomáha sebaovládaniu.

Ako jediná a najznámejšia kombinácia kvapiek navrhnutá Dr Bach je možné si ju zakúpiť v dávkovacej fľaštičke, spreji či pastilkách. Kúpiť tu

Pre tehotné ženy a deti je možné si zakúpiť bezalkoholovú verziu tu.

Dávkovanie

V krízových situáciách sa užívajú 4 kvapky v 5 – 10 minútových intervaloch až do zreteľného zlepšenia stavu. Kvapky sa kvapkajú priamo pod jazyk. Je možné ich tiež nakvapkať do pohára s vodou a popíjať po dúškoch. Neexistuje ž́iadne riziko predávkovania.

Rescue Remedy