0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Dr. Edward Bach

Dr. Edward Bach (24 September 1886 – 27 November 1936) bol známy anglický lekár, ktorý počas svojho života prešiel cestu od klasickej medicíny k alternatívnym spôsobom liečenia. Študoval na University College Hospital a po skončení štúdií pokračoval ako chirurg v National Temperence Hospital.

V roku 1917 bol Bachovy odstránený zhubný nádor z jeho sleziny. Doktori mu dávali iba tri mesiace života, no napriek týmto predpokladom sa Dr Bach uzdravil. 27 Novembra 1936 Dr Bach zomrel v spánku v Wallingford, Berkshire vo veku 50 rokov.

Dr. Edward Bach

Bachove kvetové esencie

Dr. Bach začal hľadať možnosti, ako liečiť príčiny chorôb a preto prijal v roku 1919 miesto bakteriológa v Londýnskej homeopatickej nemocnici. Tu sa konfrontoval s učením Dr. Hahnemanna – zakladateľa homeopatie, ktorý už pred 150 rokmi rozpoznal súvislosti medzi osobnosťou človeka a jeho chorobou. Dr. Bach inšpirovaný Hahnemannovými princípmi objavil nový typ baktérií, ktoré sa začali používať ako očkovacie látky s veľmi priaznivým účinkom na celý organizmus. Za tento objav získal v lekárskych kruhoch veľké uznanie. Bachove očkovacie látky sa dodnes používajú. Sám Bach však nepovažoval tento objav za uspokojivý, pretože sa zakladal na pôsobení baktérií. Jeho úsilím bolo nájsť jemnejší spôsob liečenia založený na rastlinách. Vo svojich úvahách postupne dospel k myšlienke, že vnútorný nesúlad v človeku je príčinou choroby. Tvrdil, že pri liečení pacienta treba brať do úvahy celú jeho osobnosť, nie len telesné príznaky. Klasická medicína mala podľa neho obmedzenia a preto ho prestala napľňať.

V roku 1930 sa Dr. Bach vzdal svojej lukratívnej praxe na Harley Street a odišiel do Walesu, aby tam našiel rastliny pre svoje liečivé kvetové koncentráty. V tom istom roku napísal Dr. Bach knihu Heal Thyself (Uzdrav sám seba), v ktorej rozvíja myšlienku priamej súvislosti medzi duševným stavom človeka a chorobou. Choroba vzniká vtedy, keď sa človek nachádza v nesúlade so svojím duševno-duchovným cieľom, píše Dr. Bach. Kniha Heal Thyself sa dodnes predáva. Do roku 1934 žil Dr. Bach v Norfolku, kde objavil ďalšie rastliny a vytvoril koncentráty, ktorými úspešne liečil svojich pacientov.

Neskôr sa presťahoval do malého domu v Mount Vernon, kde sa naďalej venoval hľadaniu liečivých kvetov. Tu Bach dokončil svoje dielo a objavil všetkých 38 kvetov a tiež Rescue Remedy. Bach považoval súbor 38 kvetov za úplný a ukončený. Kvety, ktoré objavil pokrývajú všetky negatívne stránky ľudskej povahy a tiež choroby, ktoré s týmito stavmi súvisia.